Zapisz swoje dziecko na bezpłatną lekcję pokazową i skorzystaj z promocji 1+1, drugi kurs GRATIS*!


Wyrażam zgodę na otrzymywanie od WSiP na podany przeze mnie numer telefonu/adres e-mail informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących:Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administra­torem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się poniżejCel i podstawa prawna oraz okres przechowywania danych osobowych:

• marketing bezpośredni produktów i usług administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda osoby, wyrażona poprzez zaznaczenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres e-mail. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez osobę powyższej zgody.
• profilowanie w celu lepszego dopasowania przekazywanej oferty. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych. Dane będą przetwarzane do momentu wyrażenia przez osobę sprzeciwu wobec profilowania.
• Jednorazowy kontakt telefoniczny lub mailowy przedstawiciela WSiP w związku z zadanym pytaniem, omówieniem testu próbnego, zapisaniem się na kurs, w zależności od wykonanej przez osobę aktywności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, jakim jest rzetelna obsługa osób odwiedzających strony serwisu oraz pomoc w uzyskaniu niezbędnych informacji. Dane będą przechowywane do czasu zrealizowania zgłoszenia, a w niektórych sytuacjach do czasu przedawnienia roszczeń.
Odbiorcami danych będą:
• upoważnieni pracownicy administratora danych,
• usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, takie, jak Call Center, dostawcy usług IT, w szczególności HubSpot Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez WSiP usług.

Przekazywanie danych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy)
W związku z korzystaniem z systemu informatycznego zewnętrznego dostawcy, może wystąpić konieczność przekazania danych osobowych do odbiorców w państwach trzecich, jednak zapewniamy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone. W związku z powyższym współpracujemy wyłącznie z podmiotami, które posiadają aktualny certyfikat Privacy Shield (na terenie Stanów Zjednoczonych) lub podpisali z nami umowę opartą na Standardowych Klauzula Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Oba rozwiązanie gwarantują bezpieczeństwo przetwarzanych danych przynajmniej na poziomie obowiązującym w Unii Europejskiej.
Podanie danych jest dobrowolne.

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania danych. Osoba może również w każdym momencie wycofać udzieloną zgodę, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych (dane kontaktowe wskazane powyżej). Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”


*Regulamin promocji dostępny tutaj>> oraz w placówkach ProfiLingua. Osoba, która zawrze i nie wypowie umowy na obejmujący obydwa semestry roku szkolnego 2019/2020 kurs Disney English albo Profi Smile będzie mogła dodatkowo zawrzeć ze 100% rabatem umowę na 4 zajęcia w roku szkolnym 2019/2020 (zakończą się nie później niż 30.12.2019 r.):
  • Disney English albo Kursu Profi Smile - w przypadku zawarcia umowy na kurs Disney English albo
  • Kursu Profi Smile - w przypadku zawarcia umowy na Kurs Profi Smile,
albo będzie mogła wskazać inną osobę uprawnioną do zawarcia danej umowy na 4 zajęcia, na warunkach zawartych w regulaminie Promocji. Uczestnikiem bonusowych zajęć może być wyłącznie dziecko, które do momentu zawarcia umowy na te zajęcia nie było wskazane jako kursant żadnego dwusemestralnego kursu Disney English ani Kursu Profi Smile 2019/2020. Promocja obowiązuje od dnia 19.08.2019 do dnia 30.11.2019 lub do wyczerpania miejsc w grupach kursów objętych Promocją, w wybranych placówkach ProfiLingua. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz rabatami przyznawanymi w placówkach ProfiLingua z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych.

Kursy Disney English odbywają się w szkołach językowych: